Uw Duurzame Installateur

Uw Duurzame Installateur

Eén van de speerpunten van Siers Installatietechniek is duurzaamheid. Technieken veranderen in sneltreinvaart en er zijn veel subsidieregelingen waarmee het rendement en daarmee de terugverdientijd voor investeringen steeds korter worden. Investeren in duurzame energie wordt daarmee bijzonder aantrekkelijk. Bij Siers Installatietechniek zit duurzaamheid in de werkwijze verweven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit op de lange termijn in alle opzichten beter is.

Siers Installatietechniek is dan ook aangesloten bij Uw Duurzame Installateur, een landelijk samenwerkingsverband van installateurs. Siers Installatietechniek deelt kennis en ervaringen uit met de andere leden en volgt opleidingen op het gebied van duurzaam werken. Domotica speelt een belangrijke rol in deze kennisuitwisseling. Alle leden hebben met elkaar gemeen dat ze specialist zijn in duurzame oplossingen voor energiebesparing.
 

Bewustwording

Duurzaamheid is meer dan alleen de realisatie van een duurzame installatie. Vaak start Siers Installatietechniek met een energiescan en maakt van daaruit een verbeterplan. Vervolgens kan een maatwerk oplossing geleverd worden dat volledig tegemoet komt aan de wensen van de eindgebruiker. Siers vindt het bijzonder belangrijk dat er na oplevering een goede voorlichting wordt gegeven over het gebruik van de geleverde installatie, bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van de resultaten ervan. Op die manier worden mensen op een positieve manier gestimuleerd tot duurzaam denken en gemotiveerd ermee door te gaan.  

Duurzame totaalinstallateur

Siers Installatietechniek zorgt voor duurzame gebouwinstallaties met de gewenste functionaliteiten, aangepast aan bestaande technische voorzieningen. Siers Installatietechniek helpt te besparen door de nieuwste duurzame technieken toe te passen in uw woning of gebouw.

De overheid juicht innovatie in duurzaamheid toe en biedt diverse subsidiemogelijkheden aan. Investeren in duurzame energie wordt daarmee bijzonder aantrekkelijk en kan op de lange termijn veel besparingen opleveren. Siers Installatietechniek kan u daarin adviseren.

Meer weten over Uw Duurzame Installateur? Bel met 0541 – 572270 en vraag naar Ben Olde Boerrigter.
 

Downloads

Brochure energiezuinige verlichting
Brochure buitenverlichting
Brochure zonnepanelen voor bedrijven 

Direct een offerte opvragen

Neem de 4 cijfers uit deze afbeelding over ter controle